Nije dozvoljeno pravljenje narudžbi iz vaše države. United States

Uslovi korišćenja

Poštovani korisnici, molimo Vas da pažljivo pročitate sledeće uslove pre korišćenja Ekoprom internet prodavnice. Svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina, podrazumeva čitanje uslova korišćenja i u potpunosti slaganje sa njima. Ukoliko se ispostave neprihvatljivi, nemojte koristiti ovu prezentaciju.

Dobrodošli na Ekopromue.com. Ekoprom vam omogućava da koristite usluge i sadržaj internet prodavnice, a to podrazumeva saglasnost sa uslovima korišćenja. Uslovi korišćenja primenjuju se na sve Ekopromue.com proizvode i sadržaje. Korišćenjem bilo kog dela naše internet prodavnice, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju upotrebu sadržaja ovog portala u potpunosti i na sopstveni rizik.

Opšti uslovi

Ekopromue.com ima autorska prava na sav sadržaj web stranica. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Ekoprom administrira ovu internet prodavnicu iz svojih kancelarija u Užicu. Ekoprom ni na koji način ne izjavljuje da su proizvodi i usluge na ovom veb sajtu dostupni za korišćenje van Srbije. Pristup veb sajtu i izvan Srbije je moguć, ali porudžbine su onemogućene. Sadržaj dozvoljen za kupovinu se ne može se naručiti van Srbije. Ako odlučite da pristupite ovom sajtu van Srbije, to ćete učiniti na sopstvenu inicijativu i smatrati se odgovornim za nepoštovanje važećih lokalnih zakona. Ovi uslovi se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije i neće se primenjivati načela o rešavanju neusaglašenosti zakona.

Ekoprom može da promeni uslove koršženja prodavnice. Povremeno prelistavajte ovu stranicu da biste videli Uslove korišćenja koje su trenutno na snazi jer su obavezujući za vas. Određene odredbe ovih uslova mogu biti zamenjene i to izričito navedenim pravnim obaveštenjima i uslovima. Svaka promena uslova korišćenja će uvek biti naznačenana ovoj stranici.

Personalne informacije korisnika

Lični podaci koje prosledite Ekopromue.com veb sajtu se koriste u svrhu dobijanja informacija za porudžbinu ili usluge, i biće tretirane u skladu sa pravilima naše politike privatnosti. Zabranjeno je slanje bilo kog nezakonitog, uvredljivog, klevetničkog ili drugog materijala koji nije u skladu sa bilo kojim zakonom za ovu veb adresu.

Ekoprom ne želi da prima poverljive ili druge informacije koje ne mogu biti slobodno dostupne. Sve informacije ili druge komunikacije koje pošaljete na ovu adresu neće se smatrati povjerljivima i onima koji se ne mogu slobodno ponovno koristiti.

Ova grupa podataka ne uključuje vaše lične podatke. U skladu sa našom politikom privatnosti, mi ih koristimo samo za internu upotrebu, ne otkrivamo ili prosleđujemo trećim stranama, ali ih koristimo isključivo u svrhu obrade vaših porudžbina.

Zakon o elektronskoj trgovini

Celokupan tekst zakona o elektronskoj trgovini možete preuzeti u PDF formatu na sledećoj stranici: Pročitaj zakon